Normál kép: magy_mueml02_0113.jpg   Méret: 616x2836 Színmélység: 24bit Felbontás: ismeretlen
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Ismertető szöveg: A torony.
Ezen torony a csúcsíves magyarországi tornyok tagadhatlanul legelsejének, és általán a styl egyik gyöngyének tekinthető. Lehetőleg valamivel későbbi a templomnál, ámbár hasonló, még a XIII. századból származó példányait nemcsak Franczia-, hanem Németországban is ismerünk. Pozsonyban a haladás az épitészetben lépést tartott a szomszéd Austria tartományaiéval. Van Steierországban Strassengelben egy a miénkhez igen hasonló torony; a templomnak, melyhez tartozik, alapkövét 1316-ban tették le, maga a torony tehát csakis a XIV-ik század második felében épült fel. Különös még az is, hogy valamint a pozsonyi torony a szentély végének déli oldalán áll, a strassengeli is, nem mint rendesen, az egyház nyugati homlokán, hanem szintén a szentély ellenkező, azaz északi oldalán emelkedik. Tudjuk, hogy a styl további kifejlődésével a tornyokat mind magasabbra emelték, s igy, ha összehasonlitásul csak egy osztályt veszünk, találni fogjuk, hogy a strassengeli toronynak sisakja (hegye keresztvirága nélkül is) a pozsonyinak épen kétszeres aránylagos magasságát üti meg; ... Pozsonyban tehát alacsonyabb sisakkal van dolgunk. ... igy is tekintetbe kell vennünk, hogy a pozsonyi templom a strassengelinél fél századdal régibb, s igy valószinüvé válik, hogy tornya is fél századdal régibb a strassengelinél, s igy építése korán eshetik a XIV. század első felébe.
...
Tornyunk ismételt tűzvész és földrengés által sokat szenvedett, némely helyen nagy és széles repedések vannak. Igen sajnos volna, ha a csúcsíves tornyok ezen igen díszes és mégis szigoru stylü példáidat elvesztenők. (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei)A ma parki pavilonként használt gótikus torzó az Óvárosban található ferences templom korábbi déli toronysisakja volt. Alaprajza hatszögletű, kupolát formáz, nagyfokú hasonlóságot mutat a bécsi parti Mária-templommal, amely a 15. század elején nyerte el gótikus formáját.
A pozsonyi ferences templom tornyát többször átépítették. A toronysisakot a 19. században emelték le és helyezték el a pozsonyligetfalui parkban. (Forrás: muemlekem.hu)A ferencesek rendje a tatárjárás után a 13. század harmadik negyedében jött Pozsonyba. Ebből az időből származnak a templomhajó masszív gótikus oldalfalai és az eredeti gótikus szentély. A gótikus torony a 14. század végén épült, majd a 19. században lebontották és áthelyezték a ligetfalui Janko Kráµról elnevezett parkba mint pavilont. A mai neogótikus torony az eredeti másolata. 1296-ban szentelték fel a Szent János Evangelistáról elnevezett kápolnát a francia királyok híres párizsi kápolnája ihlette. (Forrás: panoramio.com)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page