Normál kép: magy_mueml01_0153.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: magy_mueml01_0153_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Ismertető szöveg: A templom szentélye középkori szokás szerint keletre néz, vagyis keletelt. Karcsú tornya (3-4. emeletén ikerablakokkal) a nyugati homlokzat előtt emelkedik. A hajónál jóval alacsonyabb szentély félköríves (ívsorokból álló főpárkánnyal). A bejárat a déli oldalon nyílik, fölötte három jellegzetes félköríves román tölcsérablak. A szentélyen is van a déli oldalon egy egyszerű ablak. A templombelsőben a hajó síkmennyezetes, az apszis boltozata negyedgömb alakú. A hajótól a szentélyt diadalív választja el. A torony földszintje dongaboltozatos.
A főpárkány tükreinek különlegessége: a 19 bajuszos tatár feje. A fejeknek története van, ugyanis jól látható, hogy 20 fejnek van kialakítva ív, viszont csak 19 fejet faragtak az ívsorba. A fejek a faluba betörő és legyőzött tatárokat szimbolizálják, elrettentésül is a tatároknak, hogy hasonló eset ne következzék be újra. A támadásban megmenekült egyetlen bajuszos barbárnak meghagyták a helyet az ívsor végén, ha esetleg visszatérne. (Forrás: Wikipédia)



A börsönyi plébánia-templomot felmérte, lerajzolta és kiadta aradi Lippert József épitész a bécsi Közleményekben (Mitth. der k. k. Central-Commission Jahrg. 1809. LXXII - LXXVI. 1.). s ezt, maga korában, a kisebb parochialisoknak typusaként tekintjük, bár nem helyezhetjük keletkezését Lipperttel a XI. század elejére, ... hanem helyezzük, stylje után, ezt a többi egykoru s jól datált magyarországi templomokéhoz hasonlitva, a XIII. század első felébe.
Tekintve alaptervét, ez a lehető legegyszerűbb: osztatlan, famennyezettel födött hosszhajó, melyhez keleten kis hosszszentélylyel ellátott, félkörrel végzett apsis, nyugaton négyeg-torony csatlakozik, a bejárás a templomka déli falában nyilik.
...ábra mutatja déli homlokzatának rajzát: a kapuzat fölött három egyszerű, félkörbe zárt ablakot, a tornyot, melynek alsó emeletét tömör, át nem tört fal képezi, mig második és harmadik emeletén egy-egy kettős ablak nyilik: apsisa díszes párkányzattal bir. Itt még az átmenetnek alig van nyoma, de az alakzás, mely egészben egyöntetü, mégis már a német iskolának későbbi román styljét árulja el, és épen ezen egyöntetüsége miatt tér el azon székes- és zárda-egyházaktól, melyekben korai és késő részleteket vegyesen alkalmazva látunk. (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page