Normál kép: 1900bb_Page_195_d.jpg   Méret: 770x937 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: 1900bb_Page_195_d_nagykep.jpg   Méret: 1105x1345 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Mándy Lajos.
Erdélyi fényképei után.

Ismertető szöveg: Három kiváló fő tisztviselő kitüntetéséről adott hírt közelebb a hivatalos lap, mely férfiak mindegyike fontos szakma-kört tölt be a kormányzat nagy gépezetében.
...
Mándy Lajos kereskedelemügyi miniszteri tanácsos azon férfiak közé tartozik, a kik saját erejökkel küzdöttek ki azt a becsülést és hírnevet, mely ma őt úgy a fővárosban, mint országszerte is környezi.
Szatmármegyei egyszerű nemes család gyermeke, a ki már felsőbb tanuló korában, mint annyi más, nevelősködéssel tartotta fön magát. Ügyvédi pályára készült; de nagyobb hajlamot érezvén az állami szolgálat iránt, a kereskedelemügyi minisztériumban keresett alkalmazást. Ott a vasúti és díjszabási osztályba sorozták be, hol eleitől kezdve ritka sikerrel dolgozott. Jogászi készültség és közigazgatási érzék párosult benne s ezek segélyével egyik legkiválóbb szakértőjévé lett a vasúti és tariffa-ügyeknek. Majd a vasúti jogrendszernek lett egyik megalapítója. Mikor ugyanis a vasúti tisztképző-tanfolyam fölállíttatott, Mándy ez intézetnél tanári megbízatást kapott s a vasúti jogot kellett előadnia. De e téren még előmunkálatokat is alig talált, s a szétszórt törvényekből és a birói gyakorlat teréről összeszedett adatokból kellett megállapítania a vasúti jog egész rendszerét. S ez annyira sikerűlt neki, hogy utódai a tanszéken mai nap is az ő nyomán tanítják a vasúti jogot. A minisztériumban csakhamar titkárrá lett, mely minőségében tanúsított tehetségével és szorgalmával annyira megnyerte Baross Gábor minisztert, hogy ez nem sokára soron kívül még előbb léptette, de, minthogy a minisztériumban akkor nem volt üres osztálytanácsosi állás, az államvasutak tisztikarába nevezte ki főfelügyelőnek, meghagyván őt továbbra is a minisztérium vasúti és díjszabási osztályában. Mikor 1895-ben Vörös László államtitkárrá lett, az e miatt megürült vasúti szakosztály-vezetői állást Mándyval töltötték be, ki nem sokára miniszteri tanácsossá neveztetett ki. Azóta folyvást ez állásában működik és hatáskörénél fogva egyebek mellett főrésze van a helyiérdekű vasutak építésének föllendítésében. Most épen a helyiérdekű vasútakról szóló törvényjavaslat kidolgozásával van megbízva, miután már előbb hathatósan közreműködött az államvasúti beruházási kölcsönről szóló törvény megalkotásában. Mándy Lajos kitűnő munkatársa Hegedűs Sándor miniszternek, ki érdemei iránt azzal tanúsította nagy elismerését, hogy a Lipót-rend lovagkeresztjével való kitüntetésre ajánlotta, amelyet most kapott meg Ő Felségétől. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. junius 10.)MÁNDY LAJOS (1858-1932)
Védjegytanács, elnök 1896-1903
1880-1887: A Kereskedelemügyi Minisztérium segédfogalmazója;
1887-1894: miniszteri titkár a fenti minisztériumban;
1894-1896: ügyosztályvezető ugyanott;
1896-1897: vasúti miniszteri biztos;
1896-1898: a MÁV igazgatósági összgyűlés tagja;
1896-1900: a Kereskedelemügyi Minisztérium Tarifabizottságának tagja;
1896-1903: szakosztályfőnök a Kereskedelemügyi Minisztériumban;
1903: nyugdíjba vonul. (Forrás: tortenet.sztnh.gov.hu)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page