Normál kép: 1900bb_Page_024_c.jpg   Méret: 770x1481 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: 1900bb_Page_024_c_nagykep.jpg   Méret: 1043x2007 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Miss Heliot idomított oroszlánjával.

Ismertető szöveg: Az állatszelidítésről.
A mi korunk abban hasonlít a római császárság korához, hogy a közönség most is szereti a czirkuszban és egyéb mutatványos helyeken az izgató látványosságokat. Az ujdonságnak abban a hajhászatában, melyet minden téren tapasztalunk, a közönség kíváncsiságából és szórakozási vágyából élő "artisták" egyébre sem igyekeznek, mint hogy folyton új meg új leleménynyel, feltünőbbnél-feltünőbb mutatványokkal igyekezzenek egymást felűlmúlni.
S e törekvésből kifolyólag századunkban nagy lendületet vett a vadállatok szelidítése, a melyet a közlekedés, a különféle vadállatok Európába hozatalának megkönnyebbedése is előmozdított. Ma már annyi nálunk a mindenféle fajtájú, azelőtt ritka vad az állatkertekben és állatseregletekben, hogy néhány hónap alatt több születik a fogságban, mint a mennyit Afrika, Ázsia és Dél-Amerika erdeiben az egész év alatt befognak.
Mindennemű állatszelidítők között a legnagyobb tetszéssel, de a legtöbb veszélylyel is az oroszlán és tigrisszelidítők mestersége jár. ...
...
A sok hölgy között, kiknek oroszlánokkal végzett mutatványait nagyban bámulja és kedveli a közönség, Miss Heliot kapott nagy hírre oroszlán-csoportokkal végzett mutatványai révén.
Miss Heliot angol apától és német anyától, előkelő polgári családból származó hölgy, a ki a leggondosabb nevelésben részesűlt s szüleitől tekintélyes vagyont örökölt. Árvaságra jutván, Lipcsében lakott s ott ismeretséget kötött az állatkert igazgatójával, a kinél gyakran alkalma nyilt nézni az oroszlánok szelidítését. A dolog felettébb érdekelte, s nagy nehezen megnyerte az igazgatótól az engedélyt, hogy maga is megpróbálkozzék az izgató mesterséggel. Három, mintegy másfél éves oroszlánkölyköt kapott egyelőre. Ezeket mindjárt maga kezdte etetni, magához szoktatni. De azért, mikor először megjelent a ketreczben, a hosszú ruhájú, gazdag szőke hajú, karcsú hölgyet bizalmatlan, ellenséges morgással fogadták az állatok. Nyugalmával ás lélekjelenlétével azonban csakhamar leküzdte gyanakvásukat. Később aztán, mikor már maga is eléggé begyakorlotta magát s az oroszlánok is megbarátkoztak vele, merész, teljesen új és nagy nehézségekkel járó mutatványokat talált ki. Ilyen az, a mikor két oroszlán kötélen jár zeneszó mellett. Hogy mekkora nehézségbe került erre az állatokat betanítani, az képzelhető. Miss Heliot több ízben elkedvetlenedve, abban is akarta hagyni, de csak belefogott újra meg újra, míg végre is sikerült. Testi ereje sem mindennapi: egyik mutatványa az, hogy egy 285 font súlyú oroszlánt a vállán kivisz, a ketreczből. Ennyi erőt alig tételezne föl az ember Miss Heliotról aki nyúlánk, épen nem athletai termetű nő. Nagy előnye még az is, hogy mutatványai nem sértik az illemet és az állatokat előadás közben sohasem üti meg. A közönség a. teljes biztonság és veszélytelenség tudatában, nyugodtan nézheti végig az előadást. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. január 21.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page