Normál kép: 1900bb_Page_015_b.jpg   Méret: 770x1146 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: 1900bb_Page_015_b_nagykep.jpg   Méret: 1314x1957 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: XIII. Leo pápa megnyitja a szent kaput a római Szent-Péter templomban.

Ismertető szöveg: A szent kapu megnyitása.
A római katholikus egyházban egyes egyházi írók szerint 1300, - mások szerint még előbbi idők óta szentnek tekintenek minden 25-ik ével s különösen nagy ünnepélyekkel ülik meg minden 100-ik év kezdetét. Ily években már a középkorban is szokás volt tömegesen zarándokolni Rómába s ott Szent Péter templomában imádkozni. A pápák pedig bűnbocsánatot hirdettek a Szent Péter templomában ájtatoskodó hívek számára.
Egy ily szent év fordulóján, 1349 karácsonyán, VI. Kelemen pápa idejében, Nagy Lajos magyar király is meglátogatta Rómát ezer vitézből álló fényes kísérettel. A pápa, Róma előkelői és lakosai nagy lelkesedéssel s fénynyel fogadták a nagy magyar királyt, a ki négyezer arany forint ajándékot tett le Szent Péter oltárára, a hol több napig ájtatoskodott.
Ily szent év a mostani 1900-ik is, melyet különös pompával és ünnepi szertartásokkal kezdtek meg, mult év karácsony estéjén a szent kapu, Szent Péter templomának egyik befalazott kapuja megnyitásával, mely szertartást maga a pápa végezte. 1500-ban VI. Sándor pápa végezte először ezt a szertartást, a mely abból áll, hogy a pápa a bíbornokokkal s fényes kísérettel odajárúl a befalazott kapu elé és ezüst kalapácscsal háromszor megkopogtatja. Ezóta minden 100-ik évben megtartják ezt az ünnepélyt.
Most e szertartást deczember 24-én, karácsony előestéjén tartották meg a kora délutáni órákban, a pápa hajlott korára s gyönge egészségére való tekintettel. A bíborosok, püspökök, a pápai udvar, a nagykövetek és előkelő meghívott közönség kíséretében vonult az ősz pápa hordszékén a Péter-templomba, a szent kapu elé, melynek előcsarnokát e szertartás alkalmából ugyanarra a hőmérsékre fűtötték be, a melyekhez a pápa termeiben hozzászokott.
A kapu mögött már ekkor szétszedték a falat a kőművesek úgy, hogy mikor a pápa kalapácsával háromszor ráütött a kapura e szavakkal: "Aperite mihi portas iustitiae" (nyissátok ki nekem az igazságnak kapuit) - a megmaradt falrészeket rögtön elhordhatták s a szent kapu megnyílt.
Ekkor a pápa e szavakkal: "Iubilate deo omnis terra" (zengjen Istennek hálaéneket az egész föld) - egész környezetétől követve bevonúlt a templomba.
Ezzel a szertartással meg volt nyitva a szent 1900-ik év. Ugyanily szertartással nyitotta meg három bíbornok a többi három római főbazilika kapuját: Szent Pál, Szent János és lateráni szűz .Mária templomáét. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. január 7.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page