Normál kép: 1900bb_Page_005_a.jpg   Méret: 770x1532 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: 1900bb_Page_005_a_nagykep.jpg   Méret: 1321x2629 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A Szent Zsigmond-kápolna új oltárképének vázlata Roskovics Ignácztól.

Ismertető szöveg: A királyi palota átalakításával és új építkezéseivel kapcsolatban teljesen újjáalakították . a palota régi templomát, a Szent Zsigmond-kápolnát is, mely tudvalevőleg a szent Jobbkéznek őrzőhelye. Az átalakítás a kápolnának nemcsak építészeti új rendezésére, hanem művészeti ékesitésére is kiterjedt. A főoltárképre pályázat hirdettetvén, azon az első díjat Roskovics Ignácz festőművészünk nyerte el egy mind tárgyánál, mind szerkesztésénél fogva kitűnően sikerűlt vázlattal, melynek aztán teljes kidolgozására is megbízást nyert.
A Zsigmond-kápolna a régi királyi palota éjszaki szárnyának nyugati befejező tagja volt. A Krisztinavárosra néző új palota felépültével változott a helyzete annyiban, hogy az elejével a régi és új palota közé jutott, hozzá ragasztatván a két palotát összekötő közbülső tag, melynek földszinti részét a négyszögű fő udvarba vezető pompás hármas kapu töri át. A kápolnát eddig oldalról meg sem lehetett különböztetni, mert vízszintes tagozata és ablaksorai mindenben egyeztek a palotaépület egyéb részeinek külsejével. Most ez egészen megváltozott. A régi két sorú apró ablakok helyébe három hatalmas félköríves ablakot nyitottak, melyeket egy-egy nagyszabású s művészi kidolgozású üvegfestmény ékesít. Ehhez képest van megújítva a kápolnának egész külseje, mely most első tekintetre azonnal elárulja, hogy mi a czélja és rendeltetése. E roppant vaskeretek közé foglalt ablakok bizonyára bőséges világítást fognak árasztani a templom egész belsejére s így a képekre is, melyek közt Roskovics festményének jut az első hely.
Roskovics vázlata, melynek másolatát lapunk mai számában bemutatjuk, a magyar kereszténység megalapítóját, Szent István királyt ábrázolja, a mint fiát, Szent Imrét ünnepiesen mintegy trónja örökösévé nyilvánítja s neki dekrétumainak I-ső könyvét átadván, őt megáldja. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. január 7.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page