Normál kép: 1899_Oldal_422_b.jpg   Méret: 505x730 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Mannheimer Gusztáv: Fiatal anya
A Nemzeti Szalon téli kiállításából

Ismertető szöveg: "A Nemzeti Szalon téli kiállítását e hó 6-án nyitotta meg Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter. A jelen kiállításról mindjárt megjegyezhetjük, hogy a kiállított műtárgyak nemcsak számban, de minőségben is emelkedtek. E műpártoló egyesület, melyet a szétmállástól Hock János mentett meg, immár annyira erős talajon áll, hogy beválthatja ígért programmját, a mely a nemzeti művészet pártolásának előmozdítását tűzte ki czéljáúl. ... A Nemzeti Szalon rendes kiállítói közül Mannheimer Gusztávval kezdjük meg a bemutatást, a kinek úgy tájképei, mint "Fiatal anyát" ábrázoló arczképe a tárlat legértékesebb dolgai közé tartoznak. László Fülöp arczképei már annyi elismerést arattak, hogy fölösleges külön dicsérni a fiatal művészt, a ki különösen a női arczképeket oly bravourral festi. Mostani képei között a szász-meiningeni herczegnő arczképét tarthatjuk legsikerültebbnek. Az egyszerű képtárgyakat választó Zemplényi Tivadar nagyon sikerűit munkát állított ki "A falu hőse" czím alatt; egy tót legényt tüntet föl, a mint a világot fitymálja. Mednyánszky László báró párás, ködös hangulatba borúit "Hegyfoka" méltán sorakozik a tavalyi műcsarnoki kiállításon feltűnt "Alkony" czímű képéhez. Katona Nándor, kinek első mestere Mednyánszky volt, mélységes "hollandi tájkép"-eivel megtalálta a tehetségéhez illő képtárgyakat. Szép haladást mutat idei munkáival Szikszay Ferenez, a ki nagy szorgalomról tanúskodó egész sorozatot állított ki, egy egész falat megtöltve képeivel. Legjobban feltűnik erősbödő tehetsége a "Pipacs" czímű tanulmányfőjén, tájképei közül pedig valósággal kiválik a "Halá­szok éjjele" czímű nagyobb képe és "A bretagnei szélmalom"." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 50. sz. (1899. december 10.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page