Normál kép: 1899_Oldal_175_a.jpg   Méret: 748x1103 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Báró Lipthay Béla

Ismertető szöveg: "Báró Lipthay Béla 1824-ben született Budapesten. Atyja báró Lipthay Frigyes cs. és kir. kama­rás volt. Tanulmányait Temesvárott és Budapesten végezte. Ifjú korában a katonai pályára lépett. Résztvett a szabadságharczban mint honvédhuszár főhadnagy. Egyik csatában megsebesült. A világosi fegyverletétel után vissza­ vonult, de az alkotmányosság helyreállítása után ismét a közpályára lépett, és egyike lett az első választott képviselőknek. Mint ilyen, a Deák-párt táborában foglalt helyet. Werckheim belügyminisztersége alatt Baranyamegye, később Pestmegye főispánja is volt, de aztán lemondott. 1872-ben Jókai ellen lépett fel a Terézvárosban, később torontálmegyei képviselő lett. A fúziónak nem volt barátja és ennek bekövetkeztével a Sennyey párthoz csatlakozott s a jobboldali ellenzéknek pártelnöke lett. 1878-ban mint mérsékelt ellenzéki képviselőt Jászberény választotta meg. A 84/87-iki cziklusban nem vállalt mandátumot, hanem a főrendiház ellenzékében foglalt helyet. 1884-ben a lovrini kerület választotta meg képviselőül. Legutóbb ismét a főrendiházban foglalta el helyét. Nagy szerepet vitt a főváros képviselőtestületében és számos bizottság tagja volt, s kivált a művészeti ügyekben működő bizottságoké. A Képzőművészeti Társulat bizottsági tagja volt és az Iparművészeti Múzeum alelnöke, Torontálmegye virilistája, a legfelsőbb fegyelmi biróság tagja. Egyik kedvencz eszméje volt a halotthamvasztás behozatala, a melynek érdekében mozgalmat is indított." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 21. sz. (1899. május 21.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page