Normál kép: 1898_Oldal_261_b.jpg   Méret: 561x892 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Gróf Zichy Jenő ázsiai utazásából
Kirgiz földbirtokosok

Ismertető szöveg: "A bemutatott néptipuszok mind a mongol fajhoz tartoznak; de fajvonásaikat már többé kevésbbé elváltoztatta a sok századdal ezelőtt történt letelepedés, az állandó lakóhely s az azzal járó táplálkozás, foglalkozás és idegen műveltség hatása. A Volga mellékein lakó mordvinok, cseremiszek és osztjákok a finn-féle néptörzsekhez számíttatnak. Nehézkes természetű, de rendkívül becsületes és vendégszerető népek, melyek szorgalmasan űzik a földmivelést, barom- és méhtenyésztési. Némi iparuk is van. Legnagyobb részt a gör.-keleti egyház hivei, de pogány hagyományaikhoz is szívósan ragaszkodnak. A cseremiszek és osztjákok közt még sámán hitűek is sokan vannak. Falvaik orosz szabású házakból állnak, de nem egyetlen hosszú útczasorban építvék, mint az orosz faluk, hanem meg megszakadó tanya-csoportokban, melyeket ó rendesen faültetvények környeznek. A férfiak viselete olyan, mint az orosz parasztoké, csak azzal a különbséggel, hogy ő náluk uralkodó a fehér szín. A nők rendes ruhája egy durva fehér vászoning, melynek minden szegélye tarka hímzetű. Az inget öv szorítja körül, melyről mindenféle csiling-csalang fityeg le mint ékszer. Télen és útban a férfiakéhoz hasonló hosszú felső kabátot, vagy pedig bundafélét öltenek magukra. Fejdiszök igen tarka-barka. Lábaikon fekete bocskort viselnek.
A kirgizek szintén tatárok, de nomád életet élnek. Vagy 150 ezerén vannak. Szintén van nemességük, melyet "fehér csontú" jelzővel különböztetnek meg. Mind mohamedánok s télen-nyáron nemez-sátorokban tanyáznak."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. július 24.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page