Normál kép: 1898_Oldal_179_b.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 1898_Oldal_179_b_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Torpedó-zuzó hajók.

Ismertető szöveg: A torpedó-zúzó hajó.
Már az elnevezés megmondja, hogy körülbelül mi a feladata az újkori hadihajók ama különös fajtájának, melyet torpedózúzó-nak neveznek. Az elnevezést azonban, nem a szószerinti értelemben kell vennünk, mert a torpedó-zúzó hajó nem maguknak a torpedóknak összezúzásával foglalkozik, hanem czélja az apró, u. n. torpedónaszádoknak az elpusztítása, melyek a torpedókat a nagy hajókra eregetik s kicsinységüknél és gyorsaságuknál fogva ezek figyelmét könnyen kikerülhetik.
A legújabb rendszerű torpedó-zúzó hajókat oly nagyságban készítik, hogy képesek legyenek annyi szenet magukkal vinni, miszerint körülbelül egy hétig újabb szénfölvétel nélkül folytonosan a tengeren járhassanak és pedig oly gyorsasággal, hogy ez idő alatt akkora utat megtehessenek, mint pl. Európától Amerikáig. Ilyen nagyságú torpedó-zúzó hajója van egynehány Spanyolországnak; míg az amerikaiaknak ez idő szerint még egyetlenegy sincsen.
A spanyol torpedóhajók hosszúsága 220 láb, szélességük 22 s mélységük 13 láb. A hajók tehát hosszaságukhoz képest igen keskenyek s alacsonyak, mi nagy gyorsaságra képesíti azokat. Az általuk kiszorított viz sulya, mintegy 380 tonna. Egészen vasból vannak készítve s nagyságukhoz képest a lehető legerősebb gépekkel fölszerelve és szükség esetén rendkivüli gyorsaságot képesek kifejteni; mert, míg a leggyorsabb oczeánjáró gőzhajók óránkint legfeljebb 22-23 tengeri mérföldet képesek megtenni, e torpedózúzók ugyanazon idő alatt 28-30 tengeri mérföldnyi utat is befuthatnak. Gyorsaságuknál fogva a nagyobb hadihajók elől könnyen elmenekülhetnek; a kisebbeket pedig sikeresen üldözhetik s elfoghatják.
Fegyverzetük csupa kis kaliberű gyorstüzelő és önműködő ágyúkból áll, melyek a golyók egész záporával áraszthatják el az ellenséget. Tüzelésük a vékony vaspánczélból készült apró torpedónaszádokra biztos veszedelem s ezek lassúbbak lévén, nem is menekülhetnek előlök. De rendkivül veszedelmesek lehetnek a torpedó­zúzók a nagy hajókra is. Mert egyúttal ugyanarra a szolgálatra is föl vannak szerelve, a mit a torpedónaszádok teljesítenek. El vannak látva torpedólövő csövekkel s ha az éj homályában, ködben vagy csata közben a lőporfüsttel borított hadihajók közelébe férkőzhetnek, akkor épúgy szerepelnek, mint az apróbb torpedónaszádok s gyorsaságuk még félelmesebbé teszi őket. Jó szolgálatot tesznek még a torpedó-zúzók kémlelő s hirhordó hajók gyanánt, továbbá használhatók a kikötők blokádja fentartásánál, esetleg annak áttörésénél.
Egyelőre azonban a torpedó-zúzók eme kiváló tulajdonságai csak elméleti értékűek, mert háborúban tényleg még nincsenek kipróbálva s majd csak a háború folyamán válik el először hogy meg tudnak-e felelni a hozzájuk kötött várakozásoknak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. május 22.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page