Normál kép: 1898_Oldal_172_f.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 1898_Oldal_172_f_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A spanyol országgyűlés megnyitása. - Mária Krisztina regenskirálynő felolvassa a trónbeszédet.

Ismertető szöveg: A spanyol országgyűlés megnyitása.
Már igen fenyegetőleg tornyosultak a háború felhői Spanyolország egén, mikor az új országgyűlés (Cortes) összeült, hogy a nehéz idők teendőiről tanácskozzék s az ország nagy érdekeiből megmentse, a mi megmenthető.
A helyzet rendkivülisége szokatlanul ünnepélyessé tette ez országgyűlésnek a megnyitását, mely a múlt április hó 20-án a főrendiház palotájában (Palatio del Senado) történt, igazi spanyol szertartásossággal. Mária Krisztina regenskirálynő fiával, XIII. Alfonzóval és első szülött leányával, Izabella infansnővel együtt legpompásabb díszhintaján s lovas testőrségtől kisérve hajtatott a főrendiház palotájába, melynek fényesen földiszített előcsarnokában a kormány és a két Ház küldöttsége fogadta a királyi családot, mely a palota kapuja előtt két oldalt fölállított katonaság és XV. Lajos korabeli öltözetű diszőrség sorfala közt vonult be az épületbe. Az előcsarnokból a fölékesített ülésterembe vezették őket, hol a királynő és a gyermek király a lépcsőzetes elnöki emelvény helyére állított két trónszéken foglalt helyet, melyek fölé a királyi koronával ékesített szőnyegkárpit volt illesztve. A kis király anyja mellett jobbról ült, míg Izabella infansnőt egy oldalsó páholyba ültették. A királyné világos ibolyaszinű ruhába volt öltözve; fején, nyakán, mellén és karjain mesés értékű drágaköves ékszerek csillogtak; a kis királyon pedig gyalogsági kadét-egyenruha volt s nyakán az aranygyapjas-rend jelvénye függött.
A mint a királyi család a szenátorokkal és képviselőkkel zsúfolásig megtelt nagy teremben elhelyezkedett, a trón mellől előlépett Sagasta miniszterelnök és átnyújtotta a királynőnek a trónbeszéd kéziratát, melyet a királynő kissé elfogultan, de a terem távoli részeiben is hallható hangon olvasott föl. A karzatokat is a legelőbbkelő közönség töltötte meg. A diplomácziai karból csupán az Egyesült-Államok követe, Woodford ezredes hiányzott.
A fényes közönség ki-kitörő lelkesedéssel hallgatta a királynő ajkairól a kormány hazafias nyilatkozatait; a trónbeszéd végeztével pedig oly zajos éljenzésben tört ki, mely néhány pillanat múlva az utczákat ellepő tömegeknél is harsogó visszhangot keltett.
A trónbeszéd fölolvasásának jelenetét képben is bemutatjuk, mely érdekes megörökítője e történelmi fontosságú eseménynek.
A szertartás végeztével palotájába tért vissza az udvar, melyet odáig haladtában olyan fogadtatásban részesített az óriás sokaság, mintha győztes háború után diadalmenetet tartott volna. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. május 15.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page