Normál kép: 1898_Oldal_139_a.jpg   Méret: 483x712 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Budavári dr. Országh Sándor, a budai jótékony nőegylet titkára.

Ismertető szöveg: Immár 80 év óta működik áldásosan a budai jótékony nőegylet, mely ez idő szerint Erzsébet királynénk védnöksége és Pallavicini Edéné őrgrófné elnöksége alatt árasztja szét jótékonyságát.
Erről a legrégibb fővárosi jótékony intézetünkről kiváló gonddal összeállított könyv jelent most meg budavári dr. Országh Sándor miniszteri tanácsos, mint az egylet titkárának tollából, mely munka adatai után közöljük ez érdemes egyesületről a következőket:
Az egyesület 1817-ben alakult meg, még pedig József nádor neje, Hermina főherczegnő kezdeményezésére és lelkes támogatása folytán. Az egyesület alakulására egy sajnálatos körülmény szolgáltatott alkalmat. Ugyanis az 1816-ik évi rosz termés miatt oly nagy nyomorúság és inség támadt Buda és Pest lakosságának alsóbb rétegeiben, hogy a társadalmi úton való segélynyújtás égető szükséggé lett.
A nagy baj enyhítésére nagy emlékezetű József nádorunk neje, Hermina főherczegasszony tette meg az első lépést. Fölhivást intézett a főnemes hölgyekhez és előkelőbb polgári nőkhöz, hogy adakozzanak a nyomorgó nép javára s hogy alakítsanak egy állandó jótékonysági egyesületet. A fölhivásnak fényes eredménye lett. Készpénzben több mint 21,000 pengő forint gyűlt be s egyszersmind Budán is, Pesten is alakúlt egy-egy jótékony nőegyesület, melyeknek alapszabályait Ferencz király 1817 május 15-én erősítette meg. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. április 17.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page