Normál kép: 1898_Oldal_100_a.jpg   Méret: 770x973 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1898_Oldal_100_a_nagykep.jpg   Méret: 1118x1414 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Márczius 15-ike Budapesten. - Ünnepély a Petőfi-szobor előtt.
Weinwurm fényképe.

Ismertető szöveg: Márczius 15-ikének ötvenedik évfordulója.
Nagy eszmék diadalát ünnepli a magyar nemzet minden év márczius 15-dikén, a mely napon 1848-ban a gondolat szabadságával együtt a föld s a nép fölszabadulásának korszaka is fölviradt hazánkban. Az 1860-diki újra ébredés óta soha sem mulasztja el ez ünneplést a kegyelet és lelkesedés, mely nemzedékről-nemzedékre szállva, minden tavaszszal újúlt erővel lobban fel a szivekben.
Az idén ötvenedikszer újúltak meg az 1848-iki márczius nagy emlékei. A félszázados évforduló különösebb melegséggel töltötte el a honfi-kebleket. Országszerte ünnepet ült most a legkisebb falu is. De legnagyobb és legfényesebb volt az ünneplő mozgalom Budapesten, az első márczius 15-ike eseményeinek színhelyén, melynek 600,000 lelket haladó népessége mintegy különösebb jogot tartott e nagy évforduló megülésére. Lobogó-díszt öltött az egész főváros és nemzeti színű jelvényekkel diszíté kebelét főleg az ifjúság, mely az irók, művészek és társadalmi egyesületek seregéhez csatlakozva, rendkivüli élénkségűvé tette a fényes útczákat.
...
Petőfi szobrához a Dunapartra vonultak, s ott Jókai tette le az első koszorút, melynek pálmaágait zöld selyem szalag fűzi össze, s a szalagon ez a felirás van: "Sándornak - Jókai Mór." Ő utána Bródy Sándor hatásos beszéddel az "Otthon" koszorúját tette le; felirata: "Petőfi dicsőségének." Pósa Lajos költeménynyel dicsőitette a költőt. Sokan tettek még koszorút a szobor talapzatára, köztük Bartók Lajos, a Petőfi­társaság és Zala György a népszabadság ünnepét rendező bizottság nevében.
...
Alkonyat volt, mikor az óriás tömeg visszaindult Pestre, s ment Petőfi szobrához, melynél egész délután sok ezer ember hullámzott. Szavalatokkal és a "Talpra magyar" eléneklésével hódolt a tömeg Petőfi szobra előtt.
...
Márczius 15-ikének napján a polgárság mindenütt a legkitünőbb rendet tartotta, s hazafias lelkesedésével, nagy részvétével igazi ünneppé emelte a történeti nevezetességű nap ötvenedik évfordulóját. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. március 20.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page