Normál kép: 1895_Oldal_400_g.jpg   Méret: 770x608 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_400_g_nagykep.jpg   Méret: 1725x1364 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Doktorrá avatás királyi kitüntetés mellett. - Dr. Kováts Gyula dékán felolvassa a jog- és államtudományi felavatások előzményeit.
Ellinger E. pillanatnyi fényképe után.

Ismertető szöveg: Doktorrá avatás királyi kitüntetés mellett.
A budapesti tudomány-egyetemen egy szép régi szokást elevenítettek föl a múlt szombaton, f. október hó 12-én. Királyi kitüntetés mellett, vagy mint hagyományos deák szóval mondani szokták: sub auspiciis Regis avattak doktorrá három olyan végzett fiatal embert, a kik egész közép- és főiskolai pályafutásuk alatt mindig kitünő eredménynyel tanúltak, pályatársaik közt mindig a legkitünőbbek közé tartoztak, s végűl a doktori vizsgálatot is kitünő sikerrel tették le.
Sokáig szünetelt az egyetem ünnepies szokásai közt a királyi kitüntetés melletti doktorrá avatás, s több évtized múlva az okt. 12-iki fölavatás volt az első, mely sub auspiciis Regis történhetett. B. Eötvös Loránd vallás- és közoktatásügyi minisztersége alatt sikerűlt ez ügyben főleg Beöthy Zsolt akkori bölcsészetkari dékán buzgólkodása folytán a tárgyalásokat anynyira vinni, hogy az egyetem ezt a nagy hatású kedvezményt újra megnyerhette és Wlassics jelenlegi vallás- és közoktatásügyi miniszter kormányzása alatt immár gyakorlatba is vehette. A legutolsó ilyen doktorrá avatás 1838 júl. 21-én történt. Gr. Cziráky Jánost avatták föl nagy pompával, midőn a király képében b. Eötvös Ignácz tárnokmester szerepelt. A most történt doktorrá avatás alapjában a régi szokáshoz van szabva. Egyik nagyobb ujítás az volt, hogy itt a vallás- és közoktatásügyi miniszter jelent meg, mint a király képviselője s a királyi gyémántos gyűrűk átadója.
A szokottnál sokkal nagyobb ünnepélyt rendezett ez alkalomból az egyetem. Saját szűk helyiségeiből a magyar tud. akadémia nagy dísztermébe költözött át a fényes szertartás véghez vitelére. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. október 30.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page