Normál kép: 1895_Oldal_388_a.jpg   Méret: 465x648 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Bilinski Leo, pénzügyminiszter.
Az új osztrák kormány tagjai.

Ismertető szöveg: Az új osztrák minisztérium.
Rövid pár hónapi működés után lelépett a gr. Kielmansegg elnöksége alatt szerepelt osztrák minisztérium, melyet, minthogy csak ideiglenes ügyvitelre s legnagyobb részt hivatalnokokból állítottak össze, ügyvivő hivatalnok-minisztériumnak neveztek eleitől fogva, s nem is volt egyéb utolsó perczéig. Napról napra végezte a folyó ügyeket és - várta utódját.
...
Az új minisztérium, mely szintén nem parlamenti származású, nehéz körülmények közt vette át Ausztria kormányzását. ...
Az új miniszterekről a következő főbb életrajzi adatokat közölhetjük.
...
Bilinski Leó lovag pénzügyminiszter egy nagybirtokos fia; szintén 1846-ban született. A jogi tudományokat kiváló sikerrel végezvén, a lengyel helytartóság szolgálatába lépett. Egyidejűleg a közgazdasági politika magántanára lett a lembergi egyetemen; később rendes tanárrá neveztetett ki. Dékán és rector is volt; több közgazdasági munkát írt. A lengyel tartománygyűlésen, mint a vasúti ügyek, az új banktörvény, a börzeadó és a költségvetés előadója nagy tevékenységet fejtett ki. 1892-ben minisztériumi osztályfőnökké nevezték ki, s ugyanakkor megválasztották az államvasutak igazgatósága elnökévé, mely állásán nagy adminisztratív és szervező munkát végzett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. október 13.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page