Normál kép: 1895_Oldal_333_c.jpg   Méret: 770x644 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_333_c_nagykep.jpg   Méret: 1600x1339 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Tűzoltók csoportja a mária-völgyi erdő szélén. ... a háttérben a nagy hydrophoron a bakülésen József főherczeg ...

Ismertető szöveg: Az alcsuthi tűzoltó-ünnepély.
A vas mászótorony felavatása 1895. aug. 15-én.
Az alcsuthi önkéntes és a főherczegi pusztai tüzoltóság fejedelmi protektorának, József főherczegnek főparancsnoksága alatt elérte már azt a szinvonalat, melyet hazánkban legfölebb csak a fővárosi hivatásos tüzoltóságnál láthatunk, más egyéb városi, községi vagy épen önkéntes testületnél hiában keresnénk. Ezelőtt három évvel, 1892-ben, ünnepelte az itteni tüzoltóság fenállásának tíz éves fordulóját, mely alkalommal ő fensége ép úgy, mint most, az ünnepély első perczétől az utolsóig tüzoltói között maradt, s tanúja volt kedélyes mulatozásaiknak, mint tanúja szokott lenni működésüknek akkor is, ha a vészjel munkára hivja őket.
...
A "mászó osztály", hogy magát gyakorlatilag kiképezhesse, mászófalat, mászóházat használ, s azon szokja meg a magasban való járást-kelést, azon ügyesíti magát, hogy jó "mászó"-vá lehessen. Ő fensége az önkéntes szakasznak még 1886-ban emeltette az első mászófalat deszkából, s tüzoltói azon végezték gyakorlataikat nyolcz éven át, míg az időjárás a faalkotmányt el nem korhasztotta s hasznavehetetlenné nem tette. Majd 1894-ben újabb bőkezűséggel a legújabb rendszer alapján és e legnagyobb czélszerűséggel egy vas mászótornyot építtetett az önkéntes szakasz gyakorlóterén, még jobb alkalmat és módot adván nekik, hogy magukat mennél tökéletesebben kiképezhessék s a hazai tüzoltóság fejlesztésében, előbbrevitelében követendő példával járhassanak elől.
Vas tornyokat eddig csak Németországban készítettek, előbb Martin, később Csekmák gyárosok; de még ma is kevés város van, melynek tüzoltósága ilyennel büszkélkedhetik. Ausztriában csak egy-két helyen van, míg nálunk Magyarországban Alcsúth az első, a hol a tüzoltók kiképzésére vas mászótorony létesült. Az ilyen építmény minden tekintetben jobb és czélszerűbb az eddigi fatornyoknál, mert azonkivűl, hogy szétszedhető s más helyen ismét összeállítható, aránylag kevés gondozással igen sokáig fentartható, ezenkívül épületnek is csinos alkotmány, mely nemcsak a helyet, hol áll, hanem a vidéket is diszíti. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. augusztus 25.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page