Normál kép: 1895_Oldal_321_b.jpg   Méret: 608x958 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: A vádló. Donáth Gyula szoborműve.

Ismertető szöveg: Az új igazságügyi palota egyesíti magában a kir. kúria, az ítélőtábla, a kir. fő- és koronaügyészség helyiségeit, a melyek közös tető alá véve, jóval kevesebb költség ráfordításával is nagyobbszerű monumentális épület emelésére nyújtottak módot, mint a milyet egyenként kaphattak volna, nem is említve azt a kényelmes adminisztrácziót, a melyet a közös palota e hatóságokra nézve lehetővé tesz.
...
...Donáth Gyula a védő és vádló megtestesítésének föladata előtt állott, a melynek nehézségeit valósággal mesterileg győzte le. Mindkettő tógás antik alak, alaposan tanulmányozott helyzetben, ruharánczokkal, arczkifejezéssel.
A vádló ügyész arczáról leolvasható a bűn iránt érzett megvetés és iszonyat. Mereven kinyújtott karja élénken illusztrálja szinte hallható beszédjét.
Ugyancsak szép a védő alakja is, melyben szintén eredeti fölfogás nyilatkozik. A beszédes arcz szellemet és szivjóságot árul el; a védő beszédjében a törvénykönyv paragrafusaira látszik hivatkozni, a melyekre jobbjával mutat. E két alak kiválóan hozzá simul az egész architekturának antikizáló barok jellegéhez. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. augusztus 18.)Néprajzi Múzeum főhomlokzata és a timpanon
Az épületet Hauszmann Alajos tervezte - eredetileg az Igazságügyi palota, a magyar törvénykezés háza céljára, amely magában foglalta a "magyar kir. kuria és a budapesti kir. itélőtábla helyiségeit".
Az épület azóta számos funkciót töltött be, ennek megfelelően jelentős változásokon esett át. ...
A 125 méter hosszú főhomlokzat két végén lévő egy-egy előre álló oszlop fölött két-két szobor áll. Az déli oldalon lévő oszlopon a 'Védő' és a 'Vádló' ábrázolása látható. (Forrás: szoborlap.hu)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page