Normál kép: 1895_Oldal_215_a.jpg   Méret: 691x1027 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: - Mascateban! - kiáltá Antifer mester, és a térképre hajolt.

Ismertető szöveg: "... a kincses szigetnek a fekvését akartam megállapítani a térképen ...
Tény az, hogy a "dereglyés" már nem tudta, hányadán van és még a barátjánál is alkalmatlanabbnak látszott a kérdéses probléma megfejtésére. Mind a kettőn hallatlan izgatottság vett erőt és az idegeik úgy rezegtek, mint a nagybőgő húrjai egy operai nyitány fináléjában.
Antifer mester azt gondolta, hogy meg kell bolondulnia. Végre elszánta magát az egyetlen okos dologra:
- Juhel! - ordítá oly harsogó hangon, mintha egy szócsőbe kiáltott volna.
A fiatal kapitány csaknem nyomban rá megjelent.
- Mit parancsol, nagybátyám?
- Juhel... hol van a Kamilk pasa szigete?
- Azon a ponton, a hol a szélesség és a hoszszúság egymást átvágja.
- No hát... keresd meg!
Szintén azt lehetett volna várni, hogy Antifer mester így fogja kiegészíteni a mondatot:
- "És hozd ide!"
Juhel semmiféle magyarázatot se kért. A nagybátyja zavara eléggé értésére adta, mi történt. Miután a körzőt a kezébe fogta volna, a mely nem reszketett, a hegyét odaillesztette az ötvenötödik délkör végére, az abrosz éjszaki részén és elkezdte lefelé húzni. ...
- Megérkeztünk valahára?
- Meg! Mascateban, Arábia délkeleti végén.
- Mascateban ! - kiáltá Antifer mester és a térképre hajolt.
Az ötvennegyedik szélességi fok a huszonnegyedik párhuzamos vonalat csakugyan a mascatei imám területén érinti, az Ormuz-szoros azon részén, a mely az Arábiát Persiától elválasztó persa öböl bejárását képezi.
- Mascate! - ismétlé Antifer mester. ..." (Antifer mester csodálatos kalandjai. Verne Gyula legújabb regénye. Fordította Huszár Imre.) (Forrás: Vasárnapi Ujság Regénytára Melléklet, 1895.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page