Normál kép: 1895_Oldal_155_a.jpg   Méret: 770x553 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_155_a_nagykep.jpg   Méret: 1073x771 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A japán-khinai háborúból. - Vej-haj-vej kikötő és környéke.
Japánok által bevett erőd. (Innen a Ting-Yuen hajó kiűzte a japánokat, kik azután ismét visszavették.)
Kis sziget, melyet a japánok harczképtelenné tettek.
Leu-Kungtan sziget. A Ting-Yuen hajó, melyet később a japánok elsülyesztettek.
A khinaiak által elhagyott és felrobbantott erőd.

Ismertető szöveg: A vej-haj-veji öböl.
A hosszan tartó khinai-japáni hadjárat Japán fényes győzelmével ért véget. A meglepő győzelem nagyon valószinüleg gondolkozóba fogja ejteni Khina vezető elemeit, s nem lehetetlen, hogy ez az óriási embertömeg jövőben az eddiginél kevésbbé lesz makacs és elfogúlt a multak avult emlékeihez és hagyományaihoz való ragaszkodásban; pedig a khinai nép megmozdulása s a nyugoti czivilizáczióhoz való közeledése előre kiszámíthatlan fontosságú nemcsak Kelet-Ázsia, hanem jóformán az egész emberiség jövőjére nézve. Nem fölösleges azért, hogy erre a nagy fontosságú háborúra a fegyverzaj megszünte után is visszatérjünk időről-időre.
Ez alkalommal egyik képünk a sokat emlegetett vej-haj-veji öblöt mutatja be, melyben a japáni hadsereg február 7-ikén három napi erős harczban döntő diadalát aratta, s melyet Japán megszállva tart, míg Khina a hadisarczot le nem fizeti. Ez az öböl a nagy Pecsili-öbölnek déli partján van Port-Arthurral szemben. Igen fontos hely, mivel a Pecsili-öbölből egyenest Tiencsinbe és Pekingbe vezet út. Képünk a nyugoti partrészlet egy darabját s középen Len-kung-tan szigetet mutatja, a mint a japánok az elől levő erődből ostromolják. A középen látható nagy sziget körül látható a khinai hajóhad, melyet az egyik elől fekvő várból lövöldöznek, mig a másik erőd már elhagyatott s a közben eső kis sziget erődje is. A japánok erről az oldalról támadtak szárazon, vizén egyaránt Ito admirál és Oyama tábornok vezetése alatt. Képünk azt a jelenetet ábrázolja, mikor az elől álló két szigetet már elfoglalták, a középső nagy sziget ostromában pedig annyira haladtak, hogy a kis sziget erődjét harczképtelenné tették s néhány e mellett álló khinai ágyunaszádot megsemmisítettek. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. május 12.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page