Normál kép: 1895_Oldal_122_c.jpg   Méret: 548x1143 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Gróf Szapáry Gézáné.
Ellinger fényképe után.
Jelmezképek az operaházi jótékony czélú vásárról.

Ismertető szöveg: Vásár az operaházban.
...Az ezeregyéjszaka meséinek fantázia-szülte paradicsomát mutatta az operaházi nagy bazár, melyet márcz. 27-én és 28-án rendeztek előkelő hölgyeink az alföldi ínségesek javára. Jobban is illik ez nekik, mint a korteskedés a főrendi­házi tárgyalások irányára. Ámbátor nekik talán még az is jól áll - csakhogy nem csinálhatják olyan gracziózus jelmezekben, mint a vásárt.
Valóban, a magyar hölgyekben megvan a hazafias lendület, s a hol a szűkölködőkön segíteni kell, ott egyszerre megszűnik minden osztály-válaszfal s legott együtt találjuk a comtesseket és polgár-kisasszonyokat, a mint szép fehér kezecskéikkel a gyámolításra sietnek. A végén nem is olyan nagy teher az, a szép fehér kezecske megbirja s még esetleg gazdája is akadhat (t. i. a fehér kezecskének) ezen a kedves vásáron.
Talán az is hozzájárul, hogy nem mulasztanak el szép hölgyeink egyetlen alkalmat sem a mulatva segítésben. S fájdalom, más részt a mi szegény országunk se fösvény az alkalmak megadásában. Majd minden évben van valami szerencsétlenség. Csak a czimeik mások. Egyszer a víz pusztít, egyszer a tűz. Máskor az anyaföld haragszik meg egyes vidékekre és nem hoz termést. Bizony a sok éhező emberen mindig ezeknek a szép asszonyoknak kell segíteni. Teszik is szívesen. Egyletekké alakulnak. Volt már "Segítség", "Jó-szív", "Felebarát", már a nevekből is kifogynak, de a jóakaratból soha kifogyni nem tudnak. Nagy dicsőség ez a mi asszonyainkra.
Élénk, mozgalmas kép tárult a szem elé. A különböző jelmezek ragyogó tarkasága elbűvölő hatást tesz a kápráztató fényözönben. Néhányat bemutatunk képeinken is, (a kiknek fényképeit fényképészeinktől megszerezhettük,) de mi ez a valósághoz képest. ...
Gróf Szapáry Gézáné uralkodott egy szivarsátorban, mellette bűbájos török odaliszkok. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. április 14.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page