Normál kép: maps-13.jpg   Méret: 770x450 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: maps-13_nagykep.jpg   Méret: 2452x1436 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Ismertető szöveg: Magyarországon több keresztény felekezetnek vannak hivői. A hívők lélekszámát tekintve, ezek közül öt jelentős vallás van elterjedve hazánkban. Ezek: 1. a római katolikus, 2. a görög katolikus, 3. a görög keleti, 4. a református (kálvinista) 5. az evangélikus (ágostai hitvallású). Az unitárius vallásnak is számos híve van. A lélekszámot tekintve a római katolikusok vannak túlsúlyban. A görög katolikus, valamint a görög keleti rítus a rutén és román, illetve szerb bevándorlással került hazánkba. A reformátusság kb. 1520-tól kezdve hódított teret, különösen a Tiszántúlon és Erdélyben. Az ágostai hitvallású evangélikus (lutheránus) vallás hívei leginkább a bevándorolt németség körében találhatók.

Az 1941. évi népszámlálás szerint a vallásfelekezeti megoszlás a következő volt:

1. római katolikus 8,073.689 (55%)  1910-ben 6,391.897  4. református 2,785.701 (19.0%) 1910-ben 2,376.085
2. görög katolikus 1,701.544 (11,6%)  "   1,435.078  5. evangélikus  729.288 (5.0%)   "   660.524
3. görög keleti   559.944      "    426.351  6. unitárius   57.909 (0.4%)   "    46.537

Hazánkban a vallások jogilag két csoportra oszlanak: ú. n. bevett vallások és törvényesen elismert vallásfelekezetek. A bevett vallások állami oltalom alatt állanak. Bevett vallás a fent felsorolt ötön kívül az unitárius hitfelekezet A törvényesen elismert vallásfelekezetek hitéletére vonatkozó szabályokat a vallás- és közoktatásügyi minisztérium hagyja jóvá.

A baptisták 36.422 főt számlálnak. A zsidóság vallása, az izraelita felekezet 724.306 lelket mutat ki. 1910-ben 753.428 volt.


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page