Együttműködési megállapodás


amely létrejött egyrészről az Országos Széchényi Könyvtár (1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6., képviselő: Főigazgató), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) másrészről a ......................................................................................., mint kiadó (továbbiakban: Kiadó) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

1. A szolgáltató szervezeti egységeként működik a Digitális Filológiai és Webarchiválási Osztály, amely a Digitális Képarchívum (DKA) keretében gyűjti és az Interneten szolgáltatja a magyar tudomány, oktatás és kultúra képi dokumentumait elektronikus formában. A szerződő felek együttműködése ennek a gyűjteménynek a bővítését célozza az alábbi kölcsönös felelősségvállalással:

2. Szolgáltató vállalja, hogy:

  • a megkapott, gyűjtőkörébe tartozó elektronikus dokumentumokat megőrzi;
  • hosszú távon és nyilvánosan szolgáltatja ezeket a könyvtár alapcéljainak megfelelően;
  • hosszú távon is stabil elérési címet (URL-t) biztosít a dokumentumokhoz;

3. A jelen megállapodás keretében átadott műveket a szolgáltató csak a saját szolgáltatásán belül terjeszti, semmilyen egyéb jogot nem szerez rájuk és további műfelhasználásra sem jogosult. Bármilyen egyéb felhasználási igény merül fel, azt továbbítja a Kiadónak.

4. A Kiadó vállalja, hogy:

  • az általa kiadott képi dokumentumok teljes, elektronikus változatát átadja a szolgáltatónak megőrzés és szolgáltatás végett, valamint gondoskodik a megjelenő aktuális számok eljuttatásáról;

  • tájékoztatja az alkotókat művük internetes közzétételéről. Felmerülő kifogás esetén az elektronikus művet a szolgáltató kivonja a nyilvános Internet szolgáltatásból;

5. Fent meghatározott együttműködés keretében a felek semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem vállalnak egymással szemben.

6. Ezen együttműködési megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon aláírták.


Dátum .............................................

 

a szolgáltató részéről:                                                          a kiadó részéről:

 

.....................................................................                        ......................................................................
                        főigazgató

 

.....................................................................
                    gazdasági igazgató